Tjänster

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Funktionell rörelseanalys

Rörelseanalys används för att screena styrkor och svagheter hos personer som använder kroppen i ett fysiskt arbete och hos idrottare. Analysen börjar med en intervju där du beskriver hur du använder kroppen och om du haft några tidigare skador som begränsat dig. Efter detta genomför du ett antal standardiserade övningar där utförandet poängsätts och kompletteras med individspecifika övningar vid behov. Vi går sedan gemensamt igenom resultatet och du får din egna fysiska profil. Rörelseanalysen ger dig kunskap om svaga länkar så du kan lägga upp din träning och anpassa din fysiska belastning utifrån dina förutsättningar.

En överbelastningsskada uppstår alltid i den svagaste länken och genom en rörelseanalys kan du identifiera den innan skadan har uppkommit och förbättra dina prestation.

Behöver du terapi?

Vi hjälper dig gärna